Referenties

Water

De eisen voor emissiereducties in de waterbouw worden steeds strenger. En het kunnen werken zonder uitstoot zal niet alleen een...

Maritiem

Water

De binnenvaartmarkt heeft een duidelijke doelstelling om de uitstoot in 2030 met 50% terug te dringen en alleen al op...

Maritiem

Land

De Europese vloot van bouwmachines moet de uitstoot drastisch verminderen. In Nederland is dit nodig om de NOx-uitstoot terug te...

Infra & constructie

Multifunctioneel

Een aparte motor voor elke toepassing…? Dat is zo 2022… Het Nexus powerpack biedt continue standalone energie voor al het...

Maritiem