Water

De binnenvaartmarkt heeft een duidelijke doelstelling om de uitstoot in 2030 met 50% terug te dringen en alleen al op de binnenwateren zouden 150 emissievrije binnenvaartschepen onder Nederlandse vlag moeten rondvaren. Een uitdaging waarbij ons powerpack een solide oplossing biedt, omdat het het gebruik van fossiele brandstoffen elimineert en onze klanten in staat stelt om zonder uitstoot, geur en geluid te varen.