Water

De eisen voor emissiereducties in de waterbouw worden steeds strenger. En het kunnen werken zonder uitstoot zal niet alleen een positieve impact hebben op het milieu, maar ook op de kans op het winnen van openbare aanbestedingen. Het Nexus powerpack kan worden toegepast als stroomgenerator aan boord van werkboten, werkschepen of baggermaterieel, waardoor onze klanten […]

Water

De binnenvaartmarkt heeft een duidelijke doelstelling om de uitstoot in 2030 met 50% terug te dringen en alleen al op de binnenwateren zouden 150 emissievrije binnenvaartschepen onder Nederlandse vlag moeten rondvaren. Een uitdaging waarbij ons powerpack een solide oplossing biedt, omdat het het gebruik van fossiele brandstoffen elimineert en onze klanten in staat stelt om […]

Multifunctioneel

Een aparte motor voor elke toepassing…? Dat is zo 2022… Het Nexus powerpack biedt continue standalone energie voor al het equipment op site. Een baggerkraan en werkboat laden tijdens de dag, en in de avond het andere on-site equipment opladen. Hier zijn niet meer meerdere energiesystemen nodig hiervoor, één Nexus powerpack is voldoende! Dat is […]