Water

De eisen voor emissiereducties in de waterbouw worden steeds strenger. En het kunnen werken zonder uitstoot zal niet alleen een positieve impact hebben op het milieu, maar ook op de kans op het winnen van openbare aanbestedingen. Het Nexus powerpack kan worden toegepast als stroomgenerator aan boord van werkboten, werkschepen of baggermaterieel, waardoor onze klanten zonder uitstoot, geluid of geur op het water kunnen werken.